קרישיות יתר והריון

בעיות רבות המופיעות בהריון, כדוגמת הפלות חוזרות, היפרדות מוקדמת של השיליה, מות עובר תוך רחמי, רעלת הריון ופקקת ורידים עמוקה עלולות לנבוע מקרישיות-יתר בדמה של האם.  בדרך כלל מדובר בפגם גנטי  אשר לא מפריע למהלך החיים התקין של האשה, אולם במצבים שונים כגון הריון עלול להשפיע.

במהלך ההיריון קיימת הגברה של פי 5 – 4 בקרישת הדם. כאשר קרישיות- היתר, הנקראת בשפה המקצועית טרומבופיליה חוברת להריון, עלולים להתקבל סיבוכי הריון.

בעולם ידוע, כי אחד מתוך כל ארבעה או חמישה מקרים מסתיים בהפלה בגלל קרישיות- יתר בדם. בישראל קיימת שכיחות גבוהה יותר של שינויים גנטיים (מוטציות) במנגנון קרישת הדם, כנראה גם בשל נישואין בתוך המשפחה כיום או בעבר.

קיימת חשיבות רבה לבדיקת קרישות יתר ואבחון הבעיה בשלב מוקדם ככל האפשר.

קרישיות יתר מאובחנת באמצעות בדיקת דם פשוטה, שבה נבדקים במעבדה כעשרה גורמים שונים במערכת הקרישה.