בחן את עצמך

שאלה מתוך 4
ניקוד:

האם את/ה בסיכון
ללקות בפפקת ורידים?

השאלות הבאות נועדו לסייע לך לבחון אם אתה או מישהו מיקיריך נמצא בסיכון ללקות בפפקת ורידים (DVT) - מצב שבו נוצר קריש דם בוורידים העמוקים של הרגל ועלול לגרום לתסחיף מסכן חיים בתוך הריאות השאלון אינו מהווה תחליף לבדיקה או התייעצות רפואית.

1. סמן את כול המשפטים הרלוונטים (ניתן לסמן מספר תשובות בכל מסך)

2. הציון שיתקבל יסייע לך בהערכת הסיכון לפפקת ורידים עמוקים. שתף בתוצאות את הרופא המטפל

סמן את המשפטים הרלוונטים ברשימה, כל משפט מוסיף 5 נקודות להערכת הסיכון:

סמן את המשפטים הרלוונטים ברשימה, כל משפט מוסיף 3 נקודות להערכת הסיכון:

סמן את המשפטים הרלוונטים ברשימה, כל משפט מוסיף 2 נקודות להערכת הסיכון:

סמן את המשפטים הרלוונטים ברשימה, כל משפט מוסיף 1 נקודות להערכת הסיכון:

האם את/ה בסיכון
ללקות בפפקת ורידים?

סיכון נמוך 0-1

ייתכן שכיום אינך נמצא בסיכון, אבל כדאי לשוב ולבדוק את הסיכון לפפקת ורידים עמוקים בביקורים הסדירים המתוכננים אבל רופא או בבדיקות השנתיות

סיכון בינוני 2

בביקורך הבא אבל הרופא המטפל הראב לו את התוצאות על מנת שיוכל להערחך את הסיכון שלך לפקקת ורידים עמוקים

סיכון גבוה 3 ומעלה

בשל הסיכון המוגבר עליך להציג את התוצאות לרופא המטפל בהקדם, על מנת שיוכל להעריך את הסיכון שלך לפקקת ורידים עמוקים